ลงทะเบียนการใช้งาน ผู้ประกอบการ อู่เรือ และ ท่าเรือ สำหรับเรือขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ลงทะเบียน

การดำเนินงาน

ชื่ออู่เรือ

เลขทะเบียนนิติบุคคล

บัตรประชาชน/เจ้าของอู่

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

โทรศัพท์

ที่อยู่

จังหวัด

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

อีเมล์ *

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ข้อการปฏิบัติในการลงทะเบียน

1.ท่านสามารถเข้าระบบได้ทันทีโดยใช้ อีเมล์และรหัสผ่าน ที่ท่านกำหนดขึ้น
2.หากท่านยังไม่ได้สมัครสมัครชิก กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.หากมีการใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนระบบจะไม่สามารถสมัครสามาชิกได้
4.ดำเนินการเพิ่มข้อมูลอู่เรือที่ท่านดูแลหรือเป็นเข้าของ เพื่อใช้ในการแจ้งเรือเข้าอู่
5.ระบบจะส่งอีเมล์ตอบรับการสมัครสมาชิก